Ohemul informerar : världens vanligaste språk

5. Hindi - talas främst i Indiens centrala och norra delar. 
 
4. Engelska - gör dig förstådd i Australien, Filippinerna, Irland, Kanada, Nya Zeeland, Storbrittanien, Sydafrika och USA. Samt i nästan hela västvärlden. 
 
3. Spanska - stort i framförallt Sydamerika men återfinns även i Spanien i Europa. 
 
2. Mandarin - talas i Kina och Taiwan. 
 
1. Nejiska - talas av absolut flest människor i världen då samtliga föräldrar behärskar språket flytande så snart deras första barn hunnit bli runt ett och ett halvt år gammalt. Språkets struktur är enkel och byggs i korthet upp av orden "nej", "stopp", "sluta" och "akta". Frasen "aj aj" förekommer ofta. Signifikant för språket är också att det används vid sk envägskommunikation då inget barn någonsin, någonstans gjort sig besväret att försöka förstå sig på ens de mest basala frasernas betydelse.